Betono priedai

STACHESAN

NAUDOJIMAS

Sistema STACHESAN naudojama drėkstančio mūro paviršiaus atstatymui su papildomu termoizoliuojančiu poveikiu. Galima naudoti vidaus ir išorės darbams. STACHESAN tinkas pamažu džiovina atidrėkusį mūrą, nes pasižymi žemu difuzinio pasipriešinimo koeficientu ir geru garo laidumu. Visi tinkai atsparūs šalčiui, lietui ir agresyviems degimo produktams.

SISTEMOS APRAŠYMAS

STACHESAN P – gruntas, dalinai atstumiantis vandenį, atsparus druskų veikimui. Tepamas šachmatine tvarka ant pusės remontuojamo paviršiaus. Išeiga maždaug 2 kg/m². STACHESAN O – vandens garus praleidžiantis, hidrofobinis termoizoliacinis tinkas, leidžiantis drėgmę iš mūro į aplinką, atsparus šalčiui. 1m² 3cm storio sluoksniui sunaudojama 8-9kg. Mažiausiais storis – 2,5 cm. STACHESAN S – išlygina anksčiau užteptą STACHESAN O sluoksnį. 1m² 2mm storiui reikia 3-4 kg. rekomenduojamas 2-4 mm storio sluoksnis. FIXASIL M – silikatinė penetruojanti paviršiaus danga, naudojama prieš dažymą silikatiniais dažais COLORSIL M. Gerina įgeriamumą, tarnauja kaip jungiamasis tiltelis. 1 m² sunaudojama 150-200gr. COLORSIL M – fasadiniai garui laidūs dažai su maža difuzijos varža. Dažoma dviem sluoksniais, bendra išeiga 400gr/m². COLORSIL IN – vidaus paviršių dažai su maža difuzijos varža. Dažoma dviem sluoksniais, bendra išeiga 350gr/m².

TINKO STACHESAN O SAVYBĖS

Oro kiekis šviežiame tinko mišinyje – daugiau 25%

Stipris po 28 parų – daugiau 1,5 N/mm²

Tankis – mažiau 600 kg/m³

Šilumos laidumo koeficientas – 0,2 W/m.K

VISOS SISTEMOS SAVYBĖS

Vandens kilimas kapiliarais – mažiau 5 mm

Vandens garų difuzijos varža – mažiau 12

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Paviršiaus ruošmas. Senas tinkas nudaužomas 1m aukščiau aukščiausio sudrėkusio taško. Paviršius nuvalomas metaliniu šepečiu, nuplaunamas vandens čiurkšle.

Gruntas STACHESAN P sumaišomas su vandeniu iki darbinės konsistencijos, tepamas ant nuvalyto ir sudrėkinto paviršiaus šachmatine tvarka.

Tinkas STACHESAN O tepamas praėjus vienai parai po gruntavimo ant sudrėkinto paviršiaus. Maksimalus sluoksnio storis 3 cm, jei reikia daugiau – tepama keliais sluoksniais.

Mišinio ruošimas: į maišyklę įpilama 11 l vandens, 20 kg miltelių ir maišoma 5-7 min. Po 3 min maišymo patikrinama mišinio konsistencija, jei reikia, įpilama 1-3 l vandens. Reikiamos konsistencijos gavimo (bendra maišymo) trukmė neturi viršyti 10 min. Tinkas STACHESAN S ruošiamas panašiai kaip STACHESAN O. 20 kg miltelių reikia 5-6 l vandens, maišymo trukmė 3 min. Ant ankstesnio sluoksnio tepamas 2-4 mm storio sluoksniu praėjus bent 5 dienoms po ankstesnio sluoksnio užtepimo. Galutinis paviršius apdorojimas – dažymas COLORSIL dažais. Darbai vykdomi ne žemesnėje negu +5°C temperatūroje.

PAKAVIMAS, LAIKYMAS IR TIEKIMAS

STACHESAN tinkai tiekiami 20 kg polietileniniuose maišuose. Sausoje aplinkoje originaliuose neatplėštuose maišuose galima laikyti 3 mėn. Praplėštų maišų turinį reikia sunaudoti per 1 mėn.

MESIO

Šios rekomendacijos yra orientacinio pobūdžio.Produkto naudojimą reikia pagrįsti bandymais. STACHEMA neatsako už žalą, patirtą dėl nepagrįsto, neišbandyto naudojimo.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau,kaip ir visos cheminės medžiagos, laikomas kenksmingu sveikatai. Dirbant su juo, reikia laikytis higienos reikalavimų.Mišinyje esantys komponentai pasižymi lengvu dirginimu (dirgina odą ir gleivinę).Džiovinančiai veikia mišinyje esantis cementas. Mišinys nėra toksiškas.Sukietėjęs mišinys odos jau nedirgina, sveikatai jis nekenksmingas.Dirbant su skiediniu, reikia dėvėti apsaugos priemones (specdrabužius, avalynę, pirštines, apsauginius akinius). Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti.Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Jei nukentėjusysis yra įkvėpęs miltelių, išvesti jį į šviežią orą, užkloti, leisti ramiai pabūti. Jei miltelių ar mišinio pateko į akis, laikyti atmerktus vokus, plauti akis tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min. Ant odos patekusius miltelius ar mišinį reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu. Nurijus mišinio, praskalauti gerklę, duoti išgerti maždaug 0,5 l vandens.Vėmimo nesukelti, kviesti greitąją pagalbą, gydytojui pateikti šį aprašymą. Išpiltus miltelius galima sušluoti ir vėl naudoti (jei nesudrėko). Nepanaudotus padrėkusius miltelius sandėliuoti utilizavimo postuose. Neleistinas produkto patekimas į kanalizacijos tinklus,į paviršinius ar požeminius vandenis. Išpiltus miltelius galima sušluoti ir vėl naudoti (jei nesudrėko). Nepanaudotus padrėkusius miltelius sandėliuoti.