Betono priedai

SUPERSTOP 90

PRODUKTO APRAŠYMAS

SUPERSTOP 90 yra grietai kietėjanti mastika hidraulinių rišiklių pagrindu.Naudojama sandarinti spūdinių vandenų skverbimosi vietoms per betono konstrukcijas.Be to, galima naudoti greitai kietėjančių injekcinių betonų ir skiedinių gamybai.Naudojama tiek laikančiųjų, tiek statiškųjų konstrukcijų sandarinimui.

NAUDOJIMAS

Paruošiama apdorojama vieta.300-500g miltelių sumaišoma su 90-150ml vandens, kol gaunama tiršta tešla.Konsistenciją galima reguliuoti vandens ar miltelių kiekiu.Žiemą ar kitose žemesnėse temperatūrose (žemiau +12°C) rekomenduojama naudoti 20-30°C temperatūros vandenį.Jame negali būti jokių cheminių priemaišų. Su vandeniu sumaišytas mišinys gyvybingas būna 2-4min., po to pradeda greitai kietėti ir per 15-40 sek. sukietėja.Sumaišytą tešlą reikia laikyti rankoje, pajusti kietėjimo pradžią, prispausti prie remontuojamos vietos ir laikyti iki visiško sukietėjimo.Jei mastiką prispausime iki jos kietėjimo pradžios, spūdinis vanduo ją išplaus.Jei operacija iš pirmo karto nepavyks, tešlos likučiai nudaužomi ir viskas kartojama.Paviršiaus tepimas šia tešla yra tik laikina priemonė. Vandenį praleidžiančių vietų ruošimas remontui:

-nedideli plotai:3-4cm skersmens grąžtu pragręžiamos maždaug 5cm gylio skylės, po to, užtaisomos.

-siūlės ir plyšiai:jie praplatinami iki maždaug 4cm pločio ir 2cm gylio, po to, palaipsniui užtaisomi.Vertikalius defektus taisyti iš viršaus į apačią.

-kavernos, didelės poros, nelygumai:pirmiausiai išgręžiamos 2-4 drenuojančios skylės (skersmuo 3-4cm, gylis 5cm), užtaisomas kitas likęs paviršius, o pabaigoje užtaisomos skylės.

SUPERSTOP 90 mastika užtaisytos vietos padengiamos hidroizoliacine danga.

REKOMENDACIJOS

Nors ir nėra jokių specifinių sričių, kur SUPERSTOP 90 naudoti būtų nerekomenduojama, kai kuriais pagrįstais atvejais galima naudoti alternatyvius produktus:

-kai darbų trukmė ilga, o vandens nelaidumo reikalavimai nedideli, plyšius užtaisyti galima mišiniais REPARAL DUR F arba REPARAL K F;

-montuojamų konstrukcijų siūles, susidarančias tuštumas galima užtaisyti plėtriuoju mišiniu VUSOKRET.

SAVYBĖS

-tinka naudoti po sumaišymo su vandeniu – 2-4min.

-kietėjimo trukmė – 15-40sek.

-vandens nelaidumas – min.W8

-stipris po 24 val. – min.20N/mm²

-stipris po 28 parų – min. 30 N/mm²

LAIKYMAS

SUPERSTOP 90 yra higroskopiška medžiaga.Nelaidžioje pakuotėje sausoje aplinkoje galima laikyti 6 mėn.

PAKUOTĖ

Maišai po 25 kg.

MESIO

Šios rekomendacijos yra orientacinio pobūdžio.Produkto naudojimą reikia pagrįsti bandymais. STACHEMA neatsako už žalą, patirtą dėl nepagrįsto, neišbandyto naudojimo.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau, kaip ir visos cheminės medžiagos, laikomas kenksmingu sveikatai.Dirbant su juo, reikia laikytis higienos reikalavimų.Mišinyje esantys komponentai pasižymi lengvu dirginimu (dirgina odą ir gleivinę). Džiovinančiai veikia mišinyje esantis cementas.Mišinys nėra toksiškas. Sukietėjęs mišinys odos jau nedirgina, sveikatai jis nekenksmingas.Dirbant su skiediniu, reikia dėvėti apsaugos priemones (specdrabužius, avalynę, pirštines, apsauginius akinius). Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti.Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Jei nukentėjusysis yra įkvėpęs miltelių, išvesti jį į šviežią orą, užkloti,leisti ramiai pabūti. Jei miltelių ar mišinio pateko į akis, laikyti atmerktus vokus, plauti akis tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min. Ant odos patekusius miltelius ar mišinį reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu. Nurijus mišinio, praskalauti gerklę, duoti išgerti maždaug 0,5 l vandens.Vėmimo nesukelti, kviesti greitąją pagalbą, gydytojui pateikti šį aprašymą. Išpiltus miltelius galima sušluoti ir vėl naudoti (jei nesudrėko). Nepanaudotus padrėkusius miltelius sandėliuoti utilizavimo postuose.Neleistinas produkto patekimas į kanalizacijos tinklus, į paviršinius ar požeminius vandenis.