Betono priedai

VUSOKRET

PRODUKTO APRAŠYMAS

VUSOKRET yra greitai kietėjantis plėtrusis mišinys surenkamųjų konstrukcijų sandūrų, siūlių, ankerinių skylių , kavernų užpylimui. Kietėjančio mišinio natūralius susitraukimus kompensuoja jo plėtrosios savybės, mišinys nemažina tūrio. Sausame mišinyje yra visi reikiami komponentai, reikia tik įpilti vandens. Sukietėjęs VUSOKRET užpildo visą tuščią erdvę, sandūros pasidaro vandens nepraleidžiančios, betoniniai elementai sujungiami labai patvariai.

NAUDOJIMAS

Statybinis mišinys gaunamas VUSOKRET maišant su vandeniui santykiu 6:1. Maišoma kaip visuomet – lėtaeigia drėle su specialiu antgaliu, pilant mišinį į šaltą vandenį. Padidintas vandens kiekis mišinio savybes blogina (didesni susitraukimai, mažesnis stipris). Statybinį mišinį galima pompuoti siurbliu, naudoti injekcijoms. Užpilama erdvė išvaloma nuo dulkių, trupinių ir kitų nešvarumų. Konstrukcijos paviršiai turi būti drėgni. Pakietėję paviršiai nuo greito vandens išgaravimo apsaugomi skysčiu NOVAPOR. Mišinio gyvybingumo trukmė maždaug 30 min, gatavo mišinio reikia užsimaišyti tiek, kad per šį laiką jis būtų sunaudotas.

REKOMENDACIJOS

Nors ir nėra jokių specifinių sričių, kur VUSOKRET naudojimas būtų nepageidaujamas, kai kuriais pagrįstais atvejais galima naudoti alternatyvius produktus:

-0-3 mm storio sluoksniams – REPARAL K F;

-spūdinio vandens sustabdymui – SUPERSTOP 90;

-paviršiaus lyginimui – savaime besilyginantį mišinį NIVODUR;

Išeiga 20-20 kg/m² 1cm storio sluoksniui.

SUNAUDOJIMAS

1 l tūriui sunaudojama 1,8 kg sauso mišinio.

SAVYBĖS

Naudojimo temperatūra ne žemiau +5°C

Gyvybingumas 30min. (+20°C temp.)

Stipris po 1 paros 30N/mm²

po 28 parų 70N/mm²

Sukibimas su betonu po 28 parų ne mažiau 1,5N/mm²

Tūrio pakitimas ne daugiau +20%

LAIKYMAS

VUSOKRET yra higroskopiška medžiaga.Nelaidžioje pakuotėje sausoje aplinkoje galima laikyti 6 mėn.

PAKUOTĖ

Polietileniniai maišai po 25 kg.

MESIO

Šios rekomendacijos yra orientacinio pobūdžio.Produkto naudojimą reikia pagrįsti bandymais. STACHEMA neatsako už žalą, patirtą dėl nepagrįsto, neišbandyto naudojimo.

DARBO IR SVEIKATOS SAUGA

Produktas yra netoksiškas, tačiau,kaip ir visos cheminės medžiagos, laikomas kenksmingu sveikatai. Dirbant su juo, reikia laikytis higienos reikalavimų.Mišinyje esantys komponentai pasižymi lengvu dirginimu (dirgina odą ir gleivinę). Džiovinančiai veikia mišinyje esantis cementas. Mišinys nėra toksiškas. Sukietėjęs mišinys odos jau nedirgina, sveikatai jis nekenksmingas.Dirbant su skiediniu, reikia dėvėti apsaugos priemones (specdrabužius, avalynę, pirštines, apsauginius akinius). Dirbant negalima valgyti, gerti, rūkyti.Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo rankas reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu ir patepti regeneruojančiuoju kremu.

PIRMOJI PAGALBA

Jei nukentėjusysis yra įkvėpęs miltelių, išvesti jį į šviežią orą, užkloti, leisti ramiai pabūti. Jei miltelių ar mišinio pateko į akis, laikyti atmerktus vokus, plauti akis tekančiu vandeniu mažiausiai 10 min. Ant odos patekusius miltelius ar mišinį reikia gerai nuplauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu. Nurijus mišinio, praskalauti gerklę, duoti išgerti maždaug 0,5 l vandens.Vėmimo nesukelti, kviesti greitąją pagalbą, gydytojui pateikti šį aprašymą. Išpiltus miltelius galima sušluoti ir vėl naudoti (jei nesudrėko). Nepanaudotus padrėkusius miltelius sandėliuoti utilizavimo postuose. Neleistinas produkto patekimas į kanalizacijos tinklus,į paviršinius ar požeminius vandenis.